ZZP’ers kunnen vanaf 1 december aanstaande al na 12 maanden zelfstandigheid een hypotheek krijgen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voorheen moest deze groep ten minste drie jaar actief zijn als zelfstandige.

Zelfstandigen kunnen vanaf begin december terecht bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank voor een hypotheek met NHG. Woonfonds sluit per 1 januari aan bij het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen(WEW) en ook bij NIBC Direct kunnen ZZP’ers binnenkort terecht.

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

Veel van de ruim 1,28 miljoen Nederlanders die als ZZP’er hun hoofdinkomen verdienen, hebben behoefte aan een financiering van een eigen woning. Zij ervaren hier echter hoge drempels. Het WEW stelt dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm

Snel, laagdrempelig en verantwoord

Het bepalen van een goed bestendig inkomen vraagt uitgebreide expertise, aldus WEW. Zelfstandigen en hun hypotheekadviseurs lopen nog regelmatig tegen moeilijkheden aan bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek. Daarom heeft het WEW de samenwerking met experts gezocht. Zij stellen het toetsinkomen vast, op een manier die goed aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Er wordt meer gekeken naar iemands verdiencapaciteit. Hierbij maakt het niet uit binnen welke contractvorm iemand zijn inkomen heeft verdiend. Met het inschakelen van deze experts vergemakkelijkt het WEW het proces voor ZZP’er en hypotheekadviseur. Na bepaling van het toetsinkomen wordt het reguliere hypotheektraject gevolgd.

Overzicht aangesloten partijen

Het actuele overzicht van partijen die zijn aangesloten, is te vinden op https://www.nhg.nl/zzp.

Na vele vragenbrieven over de Wet DBA ziet staatssecretaris Wiebes eindelijk in dat het systeem van modelovereenkomsten en voorlichting niet werkt in de praktijk. Aanleiding voor deze ommezwaai was het bericht dat grote bedrijven zich massaal van zzp’ers ontdoen (FD 7 november 2016).

Er zitten veel zzp’ers zonder opdracht thuis omdat opdrachtgevers geen vertrouwen hebben in de Belastingdienst bij het handhaven van de wet en de interpretatie van het ‘grijze’ gebied van de dienstbetrekking. De wet schiet zijn doel meer dan voorbij. Staatssecretaris Wiebes heeft daarom besloten niet pas in december, nadat het rapport van de commissie Boot is verschenen, maar nog deze maand met een brief te komen. Kamerleden hebben erop aangedrongen dat in die brief duidelijkheid wordt gegeven over bijvoorbeeld het begrip ‘gezagsverhouding’ dat volgens de praktijk niet meer past bij de hedendaagse zelfstandige professional. Wiebes licht echter nog geen tipje van de sluier op en verwijst naar de aanstaande brief.

Wij zijn benieuwd maar vrezen het ergste. Een verankering van de zzp’er in de regelgeving is zeker geen klein dingetje te noemen en daarvoor lijkt een brief aan de Kamer niet het instrument.

De leeftijdsgrens van veertig jaar voor de schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt niet. Het loslaten van de leeftijdsgrens zou tot honderden miljoenen derving per jaar leiden.

Dat schrijft Wiebes in zijn antwoorden naar aanleiding van het plenaire debat over het pakket Belastingplan 2017.

Tot 40 jaar komt het vaker voor dat de eigenwoningschuld hoger is dan de waarde van de eigen woning. Daarom is in het Belastingplan 2017 gekozen voor deze leeftijdsgrens. Wanneer de leeftijdsgrens zou komen te vervallen, kan de schenker de schenking uitstellen tot het moment van (bijna) overlijden. De vrijstelling van schenkbelasting tendeert dan meer naar een vrijstelling in de erfbelasting, aldus Wiebes.

Voorwaarde wordt ook niet geschrapt

De staatssecretaris is ook niet van plan de voorwaarde dat de schenking aan de eigen woning moet worden besteed te schrappen. ‘De bedoeling van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling is het bijdragen aan een reductie van de eigenwoningschuld. Het loslaten van de bestedingseis past daarom niet bij het doel waarvoor de vrijstelling is geïntroduceerd. Het loslaten van de bestedingseis leidt tevens tot een budgettaire derving.’ Om belastingvrij te kunnen schenken zonder dat er eisen worden gesteld aan de besteding van het geschonken bedrag, bestaat al de jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5000 voor een schenking van ouders aan kinderen.

Pagina 1 van 1612345...10...Minst recente »