De leeftijdsgrens van veertig jaar voor de schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt niet. Het loslaten van de leeftijdsgrens zou tot honderden miljoenen derving per jaar leiden.

Dat schrijft Wiebes in zijn antwoorden naar aanleiding van het plenaire debat over het pakket Belastingplan 2017.

Tot 40 jaar komt het vaker voor dat de eigenwoningschuld hoger is dan de waarde van de eigen woning. Daarom is in het Belastingplan 2017 gekozen voor deze leeftijdsgrens. Wanneer de leeftijdsgrens zou komen te vervallen, kan de schenker de schenking uitstellen tot het moment van (bijna) overlijden. De vrijstelling van schenkbelasting tendeert dan meer naar een vrijstelling in de erfbelasting, aldus Wiebes.

Voorwaarde wordt ook niet geschrapt

De staatssecretaris is ook niet van plan de voorwaarde dat de schenking aan de eigen woning moet worden besteed te schrappen. ‘De bedoeling van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling is het bijdragen aan een reductie van de eigenwoningschuld. Het loslaten van de bestedingseis past daarom niet bij het doel waarvoor de vrijstelling is geïntroduceerd. Het loslaten van de bestedingseis leidt tevens tot een budgettaire derving.’ Om belastingvrij te kunnen schenken zonder dat er eisen worden gesteld aan de besteding van het geschonken bedrag, bestaat al de jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5000 voor een schenking van ouders aan kinderen.