Na vele vragenbrieven over de Wet DBA ziet staatssecretaris Wiebes eindelijk in dat het systeem van modelovereenkomsten en voorlichting niet werkt in de praktijk. Aanleiding voor deze ommezwaai was het bericht dat grote bedrijven zich massaal van zzp’ers ontdoen (FD 7 november 2016).

Er zitten veel zzp’ers zonder opdracht thuis omdat opdrachtgevers geen vertrouwen hebben in de Belastingdienst bij het handhaven van de wet en de interpretatie van het ‘grijze’ gebied van de dienstbetrekking. De wet schiet zijn doel meer dan voorbij. Staatssecretaris Wiebes heeft daarom besloten niet pas in december, nadat het rapport van de commissie Boot is verschenen, maar nog deze maand met een brief te komen. Kamerleden hebben erop aangedrongen dat in die brief duidelijkheid wordt gegeven over bijvoorbeeld het begrip ‘gezagsverhouding’ dat volgens de praktijk niet meer past bij de hedendaagse zelfstandige professional. Wiebes licht echter nog geen tipje van de sluier op en verwijst naar de aanstaande brief.

Wij zijn benieuwd maar vrezen het ergste. Een verankering van de zzp’er in de regelgeving is zeker geen klein dingetje te noemen en daarvoor lijkt een brief aan de Kamer niet het instrument.